Mở Gmail

Tài nguyên dạy học

VUI CƯỜI

Ảnh ngẫu nhiên

Timbay_1.gif 27523xqf9i2a19c1.gif Picture1_03.gif Picture2.gif Cauchuc11121.gif Cauchuc1111.gif I8pv_10c_1_1025709245.gif 48e88bf2_4ec4e1a882006115181512340.gif Images_13.jpg Picture21.gif YouTube__Luu_Diec_Phi_02_Pr_HoTieuTa.flv My_love_1.swf

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Sắp xếp dữ liệu

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Bác Hồ dạy

  Hoa lan

  Em đẹp

  Trúc đá

  CHAT ONLINE

  Chào mừng quý vị đến với website của Nguyễn Văn Thành. Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Chuẩn KTKN môn Tiếng Anh THCS

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Văn Thành (trang riêng)
  Ngày gửi: 22h:06' 16-10-2010
  Dung lượng: 1.3 MB
  Số lượt tải: 30
  Số lượt thích: 0 người  TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN
  MÔN TIẾNG ANH
  CẤP THCS


  (Tài liệu bồi dưỡng giáo viên cốt cán)

  Hà Nội, tháng 7/ 2010
  MỤC LỤC

  LỜI GIỚI THIỆU 2
  PHẦN MỘT: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 4
  Nội dung 1.1: GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH VÀ TÀI LIỆU TẬP HUẤN GIÁO VIÊN THỰC HIỆN DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THEO CHUẨN KIẾN THỨC, KỸ NĂNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 4
  I. Mục tiêu tập huấn: 4
  1. Về kiến thức 4
  2. Về kĩ năng 4
  3. Về thái độ 4
  II. Nội dung tập huấn 5
  III. Giới thiệu tài liệu tập huấn 5
  dung 1.2: KHÁI QUÁT VỀ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN DẠY HỌC THEO CHUẨN KIẾN THỨC, KỸ NĂNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 5
  I. Lý do và mục đích biên soạn tài liệu 5
  II. Cấu trúc tài liệu 6
  III. Yêu cầu của việc sử dụng tài liệu 6
  dung 1.3: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN MỘT SỐ KHÁI NIỆM 7
  I. Giới thiệu về Chuẩn 7
  1. Khái niệm 7
  2. Những yêu cầu cơ bản của chuẩn 7
  3. Chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục 7
  4. Chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình Giáo dục phổ thông 8
  II. Giới thiệu về phương pháp dạy học 10
  III. Giới thiệu về đánh giá 18
  PHẦN HAI: DẠY HỌC THEO CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG 27
  I. Những nguyên tắc định hướng dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng chương trình giáo dục phổ thông thông qua các kỹ thuật dạy học tích cực 27
  1.1. Nguyên tắc chung 27
  1.2. Đối với từng cấp học, lớp học 28
  II. Tổ chức dạy học theo Chuẩn KTKN của môn học đối với cấp THCS 29
  1. Quan hệ giữa Chuẩn kiến thức, kỹ năng, SGK và Chương trình GDPT môn Tiếng Anh. 29
  2. Sử dụng Chuẩn kiến thức, kỹ năng để xác định mục tiêu tiết dạy. 30
  3. Lựa chọn kiến thức dạy học theo Chuẩn kiến thức, kỹ năng 30
  4. Tổ chức dạy học theo Chuẩn kiến thức kỹ năng của môn học 31
  III. Kiểm tra, Đánh giá theo Chuẩn kiến thức, kĩ năng 33
  PHẦN BA: DẠY HỌC TÍCH CỰC VÀ MỘT SỐ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC 36
  I. Đặc trưng của dạy học tích cực 36
  II. Ý tưởng cơ bản về dạy và học tích cực 36
  2.1. Dạy và học tích cực thể hiện điều gì? 36
  2.2. Năm yếu tố thúc đẩy dạy và học tích cực 36
  1. Không khí và các mối quan hệ nhóm 36
  2. Sự phù hợp với trình độ phát triển 37
  3. Gần gũi với thực tế 37
  4. Mức độ hoạt động 37
  5. Tự do sáng tạo 38
  III. Một số kĩ thuật dạy học tích cực 39
  IV. Vận dụng chuẩn kiến thức, kỹ năng và kỹ thuật dạy học tích cực để xây dựng các hoạt động lên lớp 61
  5. 1. Các kĩ thuật dạy học tich cực sử dụng trong dạy các kỹ năng tiếp nhận (receptive skills): nghe và đọc 61
  5.2. Các kĩ thuật dạy học tích cực sử dụng trong dạy các kỹ năng tạo ngôn (productive skills): nói và viết 66
  PHẦN BỐN: HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC TẬP HUẤN TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG 73
  PHỤ LỤC 75
  LỜI GIỚI THIỆU

  Thực hiện quyết định của Bộ GDĐT về việc tổ chức bồi dưỡng giáo viên cốt cán cấp THCS về thực hiện dạy học bám sát Chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình giáo dục phổ thông, Vụ Giáo dục Trung học, Bộ GDĐT với sự phối hợp của Chương trình phát triển giáo dục trung học, các tác giả sách và tài liệu, cán bộ chỉ đạo, GV giỏi có nhiều kinh nghiệm trực tiếp giảng dạy môn Tiếng Anh THCS để biên soạn Tài liệu tập huấn giáo viên thực hiện dạy học và kiểm tra đánh giá theo chuẩn KT- KN chương trình GDPT môn Tiếng Anh.
  Tài liệu gồm các phần :
  Phần một: Những vấn đề chung
  1. Giới thiệu chương trình và tài liệu tập huấn giáo giáo viên thực hiện dạy học và kiểm tra đánh giá theo chuẩn KT, KN của chương trình GDPT môn Tiếng Anh.
  2. Khái quát về tài liệu hướng dẫn dạy học theo chuẩn KT, KN của chương trình GDPT.
  Phần
   
  Gửi ý kiến

  Chu trai tim

  Nhập chữ cần tạo trái tim vào đây

  Copy hình vừa tạo và dán vào blog thôi.

  Thích không ^^

  © Forum x3

  Anh chay doc web

  QC